Meer handen aan het bed

2
Meer handen aan het bed

De werksituatie van (thuis)verpleeg- en zorgkundigen is verre van ideaal. De vele lofbetuigingen aan het adres van iedereen die zich nu inzet voor de zorg moeten zich ook vertalen in concrete maatregelen.

Door de grote uitstroom en de te lage instroom in de sector zijn er te weinig handen aan het bed. We moeten betere werkomstandigheden creëren zodat het beroep aantrekkelijker wordt. Zo kunnen we meer mensen opleiden en houden ze het professioneel ook veel langer vol.

Het zorgpersoneel moet zich effectief kunnen inzetten voor de zorg in plaats van papierwerk te doen en vergaderingen bij te wonen. Laat de Vlaamse zorginspectie opnieuw de kwaliteitscontroles uitvoeren in plaats van de dure en tijdrovende kwaliteitscontroles door externe instanties. Dan is er meer tijd voor het echte werk.

En zeker in deze coronacrisis moeten de autoriteiten ervoor zorgen dat er voldoende medische producten en beschermingsmateriaal voorhanden blijven.


Comments are closed.