Meer handen aan het bed

Meer handen aan het bed

De werksituatie van (thuis)verpleeg- en zorgkundigen is verre van ideaal. De vele lofbetuigingen aan het adres van iedereen die zich nu inzet voor de zorg moeten zich ook vertalen in concrete maatregelen. Door de grote uitstroom en de te lage instroom in de sector zijn er te weinig handen aan […]

Een centrale rol voor de huisarts

Een centrale rol voor de huisarts

Uw huisarts is uw eerste aanspreekpunt als het om uw gezondheid gaat. Uw arts kent u het beste. Bij hem of haar bent u in bekwame handen. Als enige in dit land respecteerde Vlaanderen jarenlang de artsenquota voor artsen. Gevolg: Vlaanderen kreeg minder RIZIV-nummers dan ons wettelijk toekwamen. Door ons […]

Een sterke en efficiënte gezondheidszorg

Een sterke en efficiënte gezondheidszorg

De N-VA staat voor een sterke en efficiënte gezondheidszorg. Ons doel: een gezondheidszorg die betaalbaar en dus toegankelijk is voor alle Vlamingen. Een betaalbare gezondheidszorg is maar mogelijk als zoveel mogelijk gezonde schouders haar ondersteunen door te werken. En door in te zetten op preventie en een sterke rol voor […]

Voor een Vlaamse gezondheidszorg

Voor een Vlaamse gezondheidszorg

De N-VA staat voor een volledig Vlaamse gezondheidszorg. Als de huidige coronacrisis iets bewijst, dan is het dat de huidige versnippering van bevoegdheden niet werkt. Iedereen is bevoegd, maar niemand is verantwoordelijk. Bovendien denken Vlaanderen en Wallonië anders over gezondheidszorg. Vlaanderen zet veel meer in op preventie. Van tandhygiëne tot […]

Investeren in gezondheidszorg

Investeren in gezondheidszorg

Ons gezondheidszorgsysteem is performant en toegankelijk, maar vraagt blijvende investeringen om onder andere de gevolgen van de vergrijzing op te vangen en om nieuwe technologische ontwikkelingen te ondersteunen. De jaarlijkse stijging moet in lijn liggen met de gemiddelde economische groei. Vandaag wordt een deel van het budget voor de zorg […]